Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Vrijdag 14 december om 20.00 uur komen we voor het laatst in dit kalenderjaar als belijdeniscatechisanten bijeen in de Maranathakerk.
We hopen dan met elkaar te spreken over dit onderdeel van onze geloofsbelijdenis: ‘Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’. Het gaat dus om de wederkomst en het oordeel.
Laten we als gemeente de gespreksdeelnemers opdragen in onze gebeden.