Belijdeniscatechisatie wijken 1 en 2

Belijdeniscatechisatie
Vrijdagavond 28 september is de eerste ‘echte’ bijeenkomst van de belijdeniscatechisatie om 20.00 uur in de Maranathakerk. Late aansluiters zijn nog van harte welkom.
Tot de Kerst komen we samen op de vrijdagavonden 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november en 14 december. Willen jullie deze data in de agenda noteren?