Belijdenisgroep-senioren

De eerste keer hadden we een mooi gesprek met elkaar over de geloofsweg die we afgelegd hebben en de betekenis van de doop hierin. Woensdag 15 december om 13.00 uur in het Dienstgebouw spreken we met elkaar over de betekenis van de persoon en het werk van de Here Jezus. Hij is gekomen om ons mensen en om ons behoud. We zoomen in op een studie over de ‘nieuwe schepping’, waarin het verzoeningswerk van Christus een grote rol speelt. Hierbij lezen we 2 Korintiërs 5: 14-21. We zien uit naar een zegenrijke samenkomst.