Belijdeniskring Wijk 1

Belijdeniskring Wijk 1
Inmiddels hebben zich twaalf mensen aangemeld voor de belijdeniskring. Wil je nog
meedoen, meld je aan per e-mail of telefoon bij ds. Tanghé. Op 21 oktober is de volgende
bijeenkomst, bij ds. Tanghé thuis in de pastorie, aanvang 19.30 uur.