Belijdeniskring wijken 1 en 2

Belijdeniskring
We vervolgen de bespreking van het Heilig Avondmaal op dinsdagavond 20 januari om 19.30 uur bij ds. Tanghé thuis. Lezen jullie alvast 1 Korinthe 11: 17-34? Tot dinsdag.