Belijdeniskring wijken 1 en 2

Belijdeniskring
Jullie zijn weer welkom op dinsdagavond 27 januari om 19.30 uur bij ds. Tanghéj thuis. De De koffie en de thee staan klaar.