Belijdeniskring wijken 1 en 2

Op 25 maart worden jullie om 20.00 uur in het Dienstgebouw verwacht voor de aannemingsavond. We bereiden ons voor op de dienst van 29 maart en hebben een geloofsgesprek met een aantal ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters uit beide wijken.
Hier volgen de namen van de nieuwe lidmaten:

uit wijk 1:
Frank Joël Dunsbergen, geboortedatum 26 januari 1995;
Irene Christine Dunsbergen, geboortedatum 26 januari 1995;
Teuntje Bastiaantje van der Ing-van Zanten,  geboortedatum 1 februari 1941;
Roy Gerit Pieter Kroon, geboortedatum 12 augustus 1986;
Jenny Zegelaar-Stierman,  geboortedatum 29 november 1984;

uit wijk 2:
Esther Slieker, geboortedatum 18 januari 1995;
Piet Stierman, geboortedatum 22 november 1983;
Pieter Cornelis Vonk, geboortedatum 25 oktober 1983;
Tabitha Vonk-Breedveld, geboortedatum 18 juni 1988.
Het sacrament van de Heilige Doop zal bediend worden na zijn belijdenis aan Roy Kroon. Wilt u de nieuwe lidmaten in uw voorbeden gedenken?