Belijdeniskring wijken 1 en 2

Op maandagavond 21 september beginnen we als belijdeniskring in de werkkamer van ds. Sparreboom, ingang Isaäc da Costastraat. Zie voor uitgebreide informatie de folder, die u/ jij vanuit de kerk kunt meenemen. Fijn om te merken dat onze hemelse Vader het in het hart heeft gegeven om zijn Naam te belijden. We zien uit naar een intens en leerzaam seizoen.