Belijdeniskring wijken 1 en 2

Maandagavond 27 maart is de slotavond van de belijdeniskring, ook wel de aannemingsavond genoemd. Het is bijzonder verheugend dat zes jonge mensen in ons midden belijdenis hopen te doen en bovendien twee van hen worden gedoopt. In het volgende Kerkblad en volgende week op de website noemen we hun namen. Tijdens de slotavond verwachten we enkele kerkenraadsleden die in een open gesprek luisteren naar de weg die de aanstaande belijdende lidmaten zijn gegaan. Zondag 9 april hopen zij in de morgendienst belijdenis van hun geloof af te leggen. Dank aan God dat er opnieuw mensen zijn die hun geloof willen belijden. Wilt u hen opdragen in uw gebed?