Belijdeniskring wijken 1 en 2

Maandagavond 27 januari is er belijdeniskring. We starten, zoals gewoonlijk, om
20.15 uur in de consistorie van de Maranathakerk. Onderwerp van gesprek is deze
keer ‘de doop’.