Belijdeniskring wijken 1 en 2

Woensdag 17 november komt de belijdeniskring om 20.00 uur weer bij elkaar in het Dienstgebouw. We gaan met elkaar in gesprek over het thema van de schepping.
Bidt u/jij met ons mee om een goede avond met elkaar?
Ds. Michiel Vastenhout