Belijdeniskring wijken 1 en 2

Woensdagavond 16 februari komen we als belijdeniskring weer om 20.00 uur bij elkaar in het Dienstgebouw. We spreken dan met elkaar door over de sacramenten, dus over de doop en het avondmaal. Uiteraard gaan we dan ook met elkaar in gesprek over de vraag wat het doen van belijdenis van het geloof met deze beide sacramenten te maken heeft. We kijken uit naar een mooi gesprek hierover. Voor de belijdeniscatechisanten komt het moment dichterbij waarop ze tot de beslissing gaan komen of ze dit jaar belijdenis willen doen. Laten we als gemeente voor hen bidden om de leiding van Gods Geest daarbij.