Belijdeniskring wijken 1 en 2

Op woensdag 22 november komt de belijdeniskring weer om 20.00 uur samen in de consistorie van de Maranatha Kerk. Nadat we de vorige keer in gesprek gingen over wat het voor ons geloof betekent dat God de Schepper is van deze wereld, zoomen we deze keer in op God die we belijden als de drie-enige: Vader, Zoon en Geest. Bidt u mee om een gezegende ontmoeting?