Bestemming collecte 18 oktober

Op D.V. 18 oktober 2015 wordt er gecollecteerd voor ouderen op Cuba. Na de val van het Cubaanse regime in 1991 ontstond er meer openheid en ruimte voor de kerken. De protestantse kerken hebben in die tijd het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD) opgericht. Het CCRD geeft trainingen aan kerkleiders en andere geïnteresseerden over tal van onderwerpen, van bijbelcursussen tot les over mensenrechten. Bovendien biedt het CCRD veelzijdige diaconale en pastorale zorg aan de allerarmsten. Kleine teams maatschappelijk werkers brengen huisbezoeken aan ouderen en ernstig zieke mensen en voor ouderen is er een tafeltje-dek-je project. Gezinnen krijgen hulp bij de aanleg van een moestuin en van biogasinstallaties. Zo probeert CCRD dagelijkse zorgen te verlichten en mensen te leren hoe ze zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud. U kunt uw gave geven tijdens diensten, maar overmaken mag ook. Het IBAN nr.is NL25RABO0359322719  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. Graag onder vermelding Werelddiaconaat Cuba. Naast uw gaven vragen we ook om uw gebed. Alvast hartelijk dank.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk