Bestemming Collecte Heilig Avondmaal

Wat een voorrecht dat we op D.V zondag 7 december a.s. het Heilig Avondmaal mogen vieren en dat de collecte bestemd is voor het werk van onze Commissie Hulp Roemenië. Als Hervormde Gemeente van Sliedrecht zijn we al jaren verbonden met de gemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Het zijn drie kleine plattelands-gemeenten in het noordwesten van Roemenië. Vroeger hoorde dit gebied tot Hongarije. Onze broeders en zusters in deze gemeenten spreken hier Hongaars. We ondersteunen deze gemeenten door onze transporten met kleding, schoenen en andere nuttige zaken. De waardering onder de gemeenteleden hiervoor is groot. We zien het als onze diaconale taak dat we mensen, die op onze weg worden geplaatst, helpen. Dit komt ook tot uitdrukking in de bijdragen die we beschikbaar stellen aan de stichting Agnulli Deï (Lam Gods) in de stad Oradea. Armen krijgen hierdoor de mogelijkheid om voor een schappelijk bedrag brood te kopen. Ook wordt met uw bijdragen de verzorging aan zwakke hulpbehoevende ouderen mogelijk gemaakt. Mooi om af te sluiten met 1 Johannes 3: 16-18: “Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons ingezet heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven in te zetten. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek leiden, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met de woorden noch met de tong, maar met de daad en waarheid”. Graag geven we u de gelegenheid om uw betrokkenheid bij dit werk te laten zien in het geven van uw gave bij de collecte tijdens de diensten, maar u kunt ook uw gift storten op NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van CHR.
Van harte aanbevolen. Maar niet alleen uw gave is van belang, graag nodigen we u uit om dit werk in uw gebed op te dragen aan onze Hemelse Vader.

Namens de diaconie, P. de Jager en M. van Wijk