Bestemming Doelcollecte 27 juli

De diaconiecollecte van D.V 27 juli is weer een doelcollecte, deze keer met bestemming Sumba.

Sumba stond ooit bekend om de handel in Sandelhout. Nu is het een van de armste gebieden van Indonesiƫ. Traditionele landbouwtechnieken putten de grond uit en door houtkap heeft de bodem veel last van erosie. De Christelijke Kerk van Sumba helpt via de stichting YSS de bevolking vooruit. Met voorlichting over landbouw en met samenwerkingsgroepen voor boeren. Er is veel aandacht voor organische landbouw: diversificatie van teelten, zaai- en pootgoed en terrasvorming. Boeren ontvangen een microkrediet om kleinschalige veeteelt te beginnen. Daarnaast krijgen zij informatie over gezondheid, hygiƫne, gezonde voeding en het tegengaan van ontbossing. Voor de kinderen worden er schooltjes opgezet. Kerk in Actie/Luisterend Dienen ondersteund dit ptoject.
Graag willen wie hieraan een steentje bijdragen en vragen uw aandacht voor dit werk.
U kunt uw gave geven tijdens de dienst, maar ook nu geven we u graag de gelegenheid om dat per bank te doen. Als u daarvan gebruik wil maken, stort dan uw gift op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding Sumba L 009149.
Naast uw gave vragen we ook om dit project in uw gebed te gedenken.
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Namens de Diaconie,

P. de Jager,
M. van Wijk