Bestemming doelcollecte

D.V. zondag 22 januari zal de doelcollecte bestemd zijn voor opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda. Kerk in Actie steunt de organisatie Mwana Ukundwa. Deze organisatie zet zich in voor de vele weeskinderen die er zijn. Er worden opvanggezinnen gezocht voor deze kinderen en men regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen waar totaal zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. In 1995 werd het merendeel van de kinderen in Rwanda wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden seminars over allerlei thema’s georganiseerd. Voor dit werk is een bedrag nodig van ca.  € 35.000,-. Helpt u mee dit te realiseren? U kunt geven tijdens de diensten, maar overmaken mag ook. Het rekeningnummer van de diaconie is NL25RABO0359322719. Graag onder vermelding van Weeskinderen Rwanda. Mogen we naast uw gave ook vragen om uw gebed?

Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,

Mark Teeuw en Marius van Wijk