Bestemming Heilig Avondmaal Collecte

Zondag 14 september a.s. zal in ons midden het Heilig Avondmaal bediend worden.
Jezus zei, Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Zo roept Hij een ieder om naar Hem toe te komen als de last van het leven, en de last van de zonde ons (te) zwaar wordt. Er zijn veel mensen die door zorg en moeite het hoofd maar amper boven water kunnen houden. Voor deze mensen is er Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Een  gastvrij centrum waar men tot rust kan komen. Zoals Christus zich ontfermt over deze vermoeiden en belasten, zo zijn er vele vrijwilligers die een hand uit willen steken en het voorbeeld van Jezus daarin volgen. Er zijn herberggasten en retraite gasten. De Herberggasten volgen een dagprogramma, en zijn minimaal drie weken aanwezig. De Retraitegasten hebben een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig wordt ingevuld.

Om kostendekkend te kunnen werken zou van elke gast een bijdrage gevraagd moeten worden van € 106.00 per dag. De bijdrage die gevraagd wordt is € 51.50 om het verblijf betaalbaar te houden. Bij een verblijf van maximaal 6 weken is dat bijna € 2200.00. Per dag is er dus een tekort van € 54.50. Gasten verblijven gemiddeld zo’n 5 weken, zodat  er
€ 1900.00 aan fondsen geworven moet worden.
Het overgrote deel hiervan wordt door diverse diaconieën bijeen gebracht.
Daarnaast is er steeds weer geld nodig voor onderhoud aan het monumentale pand. Zo is bijvoorbeeld binnenkort een opknapbeurt gepland voor de hal en de trappenhuizen.
U begrijpt het al, graag willen we als diaconie vragen of u uw steentje bij wil dragen voor dit werk. U krijgt daarvoor de gelegenheid tijdens de diensten, maar overmaken mag natuurlijk ook. Doet u dat dan op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding De Herberg. Van harte aanbevolen!!
Alvast hartelijk dank voor uw gaven.

Klik hier voor meer informatie.

Namens de diaconie,

P.de Jager
M. van Wijk