Bestemming Heilig Avondmaal Collecte 1 februari

Op D.V. Zondag 1 februari a.s. zal in onze gemeente het Heilig Avondmaal gehouden worden. We mogen als genodigden komen aan de Tafel van onze Heer en Heiland.
Hij gaf zijn leven zodat wij door Hem eeuwig mogen leven. We mogen bij Hem tot rust komen en de tekenen van brood en wijn ontvangen om zo ons zwakke geloof te versterken. Wat hebben we veel ontvangen wat we niet hebben verdient. Op deze zondag mogen we iets van onze dankbaarheid laten blijken in de collecte die we hopen te houden. Deze is bestemd voor Stichting de Hoop in Dordrecht.
Stichting de Hoop biedt hulp aan mensen met verslavingsproblematiek, maar wil ook mensen met psychische problemen weer op weg helpen. Dé Weg, zoals die ons gewezen wordt vanuit Gods Woord. De medewerkers bij Stichting De Hoop geloven dat God levens herstelt. De drijfveer van het werk bij De Hoop is altijd geweest om cliënten met hun pijn te brengen aan de voet van het Kruis. “Ik kan hier nog bij Iemand Anders terecht dan alleen bij de hulpverleners. Dit maakt mijn opname bij De Hoop anders,” zei een van de cliënten. Het geloof stempelt de hulpverlening. Daarnaast biedt De Hoop ook enkele expliciet christelijke programmaonderdelen. Denkt u hierbij aan pastorale begeleiding, oriëntatie op het christelijk geloof, diensten met Kerst en Pasen of aan bijeenkomsten waarin onderwerpen als keuzes maken, vergeving en seksualiteit vanuit Gods perspectief worden besproken. Juist deze identiteit gebonden en pastorale programma’s worden niet gesubsidieerd door de overheid. U begrijpt, deze onderdelen zijn werkelijk van Levensbelang. Daarom hebben we besloten om de collecte tijdens de diensten van zondag a.s. voor dit doel te besteden. Door het geven van onze gave, maar niet minder door ons gebed kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan dit mooie en dankbare werk. Wij willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

Wilt u uw gave liever per bank overmaken, dan kan dat uiteraard ook. Doet u dat dan op bekrekening NL25RABO0359322719 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van collecte de Hoop.
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en gave. God zegene u en uw gaven.

Namens de diaconie,
P. de Jager
M. van Wijk