Betacursus/verdiepingskring

De betacursus/verdiepingskring komt weer bij elkaar op maandag 20 februari a.s. Je bent vanaf 19.45 uur welkom bij Marco en Ramona Muilwijk, Wilhelminastraat 13 te Hardinxveld-Giessendam.
We willen dit seizoen groeien in geloof en oefenen in Gods aanwezigheid door ons te verdiepen in de Psalmen. Psalmen spreken de taal van het hart. Het zijn gedichten, liederen en gebeden die je helpen om ieder aspect van je leven neer te leggen bij, en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft. Hoe je je ook voelt en wat je ook meemaakt: in de Psalmen vind je herkenning en troost. Zo helpen de Psalmen ons te leven met God. We voeren het gesprek aan de hand van het boekje ‘Leven met de Psalmen’ van het Evangelisch Werkverband. Maandag slaan we de bijbel open bij Psalm 103, ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.’
Wil je dit seizoen nog meedoen? Weet je van harte welkom. Voor meer informatie: Martin Boelen, martin.annethea@hetnet.nl, tel. 0184-418355.
De volgende kringavonden worden gehouden op 20 maart, 24 april, 15 mei en 19 juni.