Bevestiging br. Bart Mijnster

Zondag 30 november a.s. is het de eerste Adventszondag.
In de morgendienst van de Grote Kerk zal br. Bart Mijnster worden bevestigd in het ambt van ouderling. In verband met de bevestiging leek het ds. Tanghé goed om eens te luisteren naar wat de evangelist Lucas schrijft over de priester-ambtsdrager Zacharias.
We lezen daarom Lucas 1: 4-25.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hem Gods zegen toe te wensen bij de uitoefening van zijn ambt. Wilt u hem en zijn gezin gedenken in uw voorbede.