Bevestiging en afscheid ambtsdragers wijken 1 en 2

In de morgendienst van 4 mei wordt br. J. van der Kolk  bevestigd als ouderling-kerkrentmeester van wijk 1. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van br. Bart Willemsen, ouderling-kerkrentmeester en van br. Rob Jongeneel, wijkouderling.
Wij wensen jullie van harte Gods zegen toe, samen met allen die je lief zijn.
Voor wijk 2 zullen als ouderling worden bevestigd br. M.J.  Boelen en br.H. de Jong als jeugdouderling. Ook wordt afscheid genomen van hen van wie de vacature is vervuld. We moesten nog afscheid nemen van ouderling-kerkrentmeester Piet Mudde, die vorige keer in Kenia verbleef. Verder van jeugdouderling Hetty Vermaas, en ouderling Meri Visser. We danken hen allen voor de inzet van hun gaven in het ambtswerk binnen onze wijkgemeente en daarmee in de wijngaard van de Here God.