Bevestigingsdienst ambtsdragers Wijk 2

D.V. zondag 16 februari 2014 zal de bevestigingsdienst van ambtsdragers voor onze wijk zijn in de morgendienst in de Maranathakerk. Daarin zullen de nieuw benoemden en degenen die herbenoemd zijn worden bevestigd in het ambt. Onze consulent ds. J.F. Tanghé zal deze dienst leiden. Het betreft de volgende benoemde zuster en broeders:
Tini den Braanker-Sprong, ouderling;
Mees van de Graaf, ouderling;
Ton van Straten, ouderling;
Guus de Jongste, ouderling-kerkrentmeester;
en de volgende herbenoemde broeders:
Pieter Hofman, ouderling;
Krijn Schep, jeugdouderling;
Piet Verhoef, diaken.
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat in deze vacatures kon worden voorzien en voornoemde zuster en broeders bereid zijn dit stukje gemeentewerk op zich te nemen. Ze worden van harte aanbevolen in uw voorbede.
In deze dienst nemen we ook afscheid van hen die zich de afgelopen jaren hebben laten inzetten en in wier vacature nu is voorzien. Dat zijn de ouderlingen Wim Achterberg, Henk de Deugd en Anja Visser. Van ouderling-kerkrentmeester Piet Mudde nemen we later afscheid in verband met zijn verblijf in Kenia.
Gode zij gedankt voor hun trouwe dienst.