Bezinningsdag wijkkerkenraden 1 en 2

De leden van de beide wijkkerkenraden komen zaterdag 24 september in een informele setting bijeen voor een belangrijke dag.
We gaan ons met elkaar bezinnen over het thema ‘geestelijk leiderschap’. Wat houdt dit in en hoe geven we gestalte in de complexe tijd waarin we leven, waar telkens nieuwe vragen om antwoorden roepen? Hoe kunnen we werkelijk dienstbaar zijn aan de opbouw van de gemeente en de gemeenteleden toerusten tot dienstbetoon. Bidt u mee om een gezegende dag?