Bezinningsuur en Censura Morum

Op D.V. dinsdag 29 november wordt vanaf 20.00 uur in het Dienstgebouw Bezinningsuur gehouden. Van 19:30 tot 20 uur wordt er bovendien Censura Morum gehouden.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende gedeelten uit de Bijbel behandeld tijdens de bezinning van het Heilig Avondmaal. Zo stonden wij stil bij de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en bij de Psalmen. Daarvoor hebben wij een aantal jaren nagedacht over de Heidelbergse Catechismus.

Het lijkt ons als predikanten goed nu samen een begin te maken met de behandeling van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Wij openen daarbij zoals vanzelfsprekend de Heilige Schrift. Verder is er ruimte voor het zingen van een Psalm, een Gezang of bijvoorbeeld een lied uit Weerklank en voor het lezen van een passend gedicht.

Wij hopen dat het moment van bezinning tot zegen zal zijn voor de hele gemeente.