Biddag voor gewas en arbeid

Ook in het midden van de week, op woensdag 12 maart,  komen we samen in de kerk. Op de Biddag voor gewas en arbeid is er een middagdienst in de Grote Kerk, die in het bijzonder gericht is op de kinderen. We staan met de kinderen en alle andere belangstellenden stil bij de gebedsvraag die Salomo aan de Heer stelt, als hij trouwt met een Egyptische prinses en de verantwoordelijkheid als koning op zijn schouders voelt rusten: “Geef mij een opmerkzaam hart” (1 Kon. 3:1-15). Bij de uitgang krijgen de kinderen een boekenlegger. Het zou mooi zijn als ouders hierbij zouden helpen om een goede keuze te maken. Ook is er een moment geregeld om direct na afloop van de dienst in Waerthove de bewoners in de centrale hal een boekenlegger te geven. Leiding van de KND zal ook hierbij aanwezig zijn.We beginnen om 14.30 uur en de dienst wordt geleid door ds. G.J. Mink.
De avonddienst is in de Maranathakerk, begint om 19.30 uur en wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom.

Kerk