Biddag voor gewas en arbeid

Op de Biddag voor gewas en arbeid zijn er opnieuw twee diensten. De middagdienst in
de Grote Kerk, waarin ds. J.W. Sparreboom voorgaat, is speciaal gericht op de kinderen. Kinderen leveren aan deze dienst een actieve bijdrage. Het thema is ‘Vraag gerust!’ naar aanleiding van Lucas 11. Ook ouderen zijn uiteraard van harte welkom.
De avonddienst om 19.30 uur is in de Maranathakerk. We lezen een gedeelte uit de Bergrede (Matteüs 6: 1-18) waar het gaat over de christelijke spiritualiteit. Het gaat om het doen van weldadigheid wat wij onder meer gestalte geven in de collecte, om gebed dat uiteraard in deze dienst een zwaar accent krijgt, en om vasten, iets wat bijzonder past bij deze periode in het kerkelijke jaar. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Allen gezegende diensten gewenst.