Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 11 maart is het Biddag. Mijn herinneringen gaan naar vorig jaar.
Toen hadden we voor het laatst ‘normale’ diensten. Wat lijkt dit een tijd geleden.
Wat is het haast onwerkelijk.
We wisten toen nog niet zo’n moeizaam jaar voor de boeg te hebben. Toch hebben we ook de zegen van de Heer mogen ervaren. Nu gaan we opnieuw bidden, opdat de Heer het werk van onze handen gaat zegenen. De middagdienst om 14.30 uur in de Grote Kerk is een kinderdienst. Thema is: ‘De biddende bouwer’; dit naar aanleiding van de geschiedenis van Nehemia (1-2). Ook Max en Olivia zijn weer van de partij. Zij zijn bezig op een bouwplaats. De avonddienst in de Maranatha Kerk begint, vanwege de avondklok, om 19.00 uur. We overdenken een woord uit Paulus’ eerste brief aan zijn leerling, opvolger, vriend en broeder Timoteüs: ‘Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid’ (1 Timoteüs 2: 1-2).
Allen gezegende diensten gewenst.

Ds. G.J. Mink