Bidstond

Beste gemeenteleden,

Maandagavond 28 december is er bidstond bij familie Westerduin, G. Borgesiusweg 13 om 21.00 uur.

Allen van harte uitgenodigd! Gebed is en blijft nodig!

Namens de bidstond wensen we u en jou gezegende kerstdagen toe en de zegen van God  voor het nieuwe jaar!

Rein Westerduin en Caroline Meerkerk.