Bidstond

Er zijn wat wijzigingen voor de komende bidstonden.

Maandag 19 december wordt de bidstond gehoudenĀ  bij familie Westerduin, Goeman Borgesiusweg 11 om 21.00 uur. De eerstvolgende keer is op dinsdag 10 januariĀ  bij familie Meerkerk, Frans Halsstraat 6 om 10.15 uur. Hierna is het weer elke laatste maandagavond van de maand en elke eerste dinsdagmorgen van de maand. Wij hopen jullie weer te ontmoeten.

Hartelijke groet namens de bidstond,

Rein Westerduin en Caroline Meerkerk