Bidstond voor de kampen

Bidstond voor de kampen

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
(Psalm 103: 17).

Het zeilkamp en kinderkamp komen eraan. Wij willen graag vanuit het Jeugdpastoraat weer tijd maken om te bidden voor de kampen. Daarom gaan wij op de volgende tijden samen komen om voor alle jeugd en jeugdleiders te bidden.
vrijdag 26 april, direct na het vertrek van Kinderkamp, plm. 17.00 uur, in de Maranathakerk;
zaterdag 27 april, 19.30 uur, in het Dienstgebouw;
zondag 28 april, na de ochtenddienst, in de Maranathakerk.
Wees welkom. Wij vonden het vorig jaar heel bemoedigend dat zoveel mensen met ons mee deden.
Namens het Jeugdpastoraat, Gillian Gort en Tine Plaisier.