Bidstond voor de zieken

Dinsdagochtend 12 maart om 10.15 uur is iedereen die zich betrokken voelt met zijn/haar naaste, van harte welkom voor de bidstond voor de zieken bij Miranda van Bekkum thuis. Adres staat in het kerkblad.

Hartelijke groet, fam. Van de Toren en Miranda van Bekkum.