Bij de dienst 1e Kerstdag wijken 1 en 2

Kerstmorgen zondag 25 december vieren we de geboorte van onze Heiland in de Grote Kerk in een dienst die om 9.30 uur begint. Deze dienst is echt een gezinsdienst: voorafgaande aan de dienst beginnen we met het zingen van enkele prachtige kerstliederen, terwijl er gelegenheid is om een plaats te zoeken. Ons eigen Hervormd Kerkkoor werkt aan deze dienst mee. Voor de kinderen vertelt ds. J.W. Sparreboom een kort verhaal, waarna de groepen 1 tot en met 6 naar de kindernevendienst kunnen. De avonddienst in de Maranathakerk  wordt geleid door onze eigen pastoraal werker, Ad den Besten. Zo zien we verwachtingsvol uit naar veel samenkomsten waarin we onze God danken en loven voor zijn geschenk aan onze wereld!
Voor een gedrukte orde van dienst wordt gezorgd.