Bij de dienst

De Geest van Pinksteren is ook de Geest van de gebeden (vgl. Zach. 12: 10). Daarom is het goed om zondagmiddag stil te staan bij het gebed. Bovendien zijn we aangekomen bij Zondag 45 uit de HC die ook over het gebed gaat. We luisteren ook naar Efeze 3: 16. Paulus schrijft daar: ‘Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens’.

We lezen zondagmiddag Efeze 3: 14-21.

Het thema van de prediking is ‘Het bidden van christenen’. Er zijn drie aandachtspunten:

  1. De basis van dat bidden
  2. De groei in dat bidden
  3. De stimulans tot dat bidden

Enkele opmerkingen vooraf:

  1. Wat roept het thema ‘gebed’ bij je op?
  2. Hoe is het met jouw gebedsleven? Heb je soms een verlangen voor jouw gebedsleven?
  3. Pinksteren bepaalt ons bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wat leert Paulus over Hem in Ef. 3: 16?
  4. Ter overweging: Ter voorbereiding op de dienst zou je Efeze 3: 14-21 tot jouw gebed voor onze gemeente kunnen maken.

Enkele opmerkingen voor na afloop:

1 Wat heb je vanmiddag geleerd?

2 Probeer de genoemde werkwijze van Luther eens in de praktijk te brengen. Lees een Bijbelgedeelte. En denk dan aan de vier B’s van Luther. Wat is er om te bedenken, om te bedanken, om te belijden, om te bidden?