Bij de dienst van wijk 1

Zondagmorgen, eerste Pinksterdag 24 mei, mag ds. Tanghé u en jou nog één keer voorgaan, de laatste keer voor de afscheidsdienst op D.V. 14 juni.
Martin Zonnenberg speelt op het orgel en we hebben ook de trompettiste Laura Krale uitgenodigd om de gemeentezang te begeleiden en de dienst een extra feestelijk karakter te geven.
We lezen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2 en de preek gaat over de tekenen van Pinksteren: wind, vuur en tongen. Voor een gedrukte orde van dienst wordt gezorgd. Bidden we om een gezegende dienst?