Bij de dienst van wijk 1

Zondagavond hoopt ds. Tanghé  voor te gaan in de Grote Kerk in een dienst, die in het teken staat van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag 22 juni. Drie keer (zondagavond en volgende week zondag twee keer) buigen we ons over de geschiedenis van de Here Jezus, die in het huis van Simon de Farizeeër werd gezalfd door een zondares. Leest u thuis alvast mee: Lucas 7: 36-50?