Bij de dienst van wijk 1

Ds. Tanghé wordt verwacht in de morgendienst van de Grote Kerk . De preek zal gaan over Johannes 3: 3 waar Jezus zegt: “Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Leest u alvast Johannes 3: 1-21?