Bij de diensten van wijken 1 en 2

Komende zondag 22 maart is de morgendienst in de Grote Kerk voor wijk 2 en daarin gaat ds. E.J.N. Kronenburg uit H.I. Ambacht voor. Er is dan zingen voor de dienst.
Zondagavond 22 maart wordt in de avonddienst in de Maranathakerk
broeder Paul Passchier, bevestigd tot ouderling. De preek zal gaan over
de vierde Lijdensaankondiging uit MattheĆ¼s 26. We lezen vers 1-16.