Bij de dienst van wijk 2

Benoeming en bevestiging
Nu er geen bezwaren zijn ingekomen tegen de gevolgde procedure en de benoeming in het ambt van mevrouw Ramona Muilwijk-Schouwenburg, kan de bevestiging tot evangelisatieouderling plaats vinden. Ook de heer Paul de Jager, die op een eerder moment is benoemd tot diaken, zal dan bevestigd worden in dat ambt. Bedoeling is dat de bevestigingsdienst zondagmorgen 6 juli in de Maranathakerk gehouden wordt en tot onze vreugde is Ds. Riemersma, die de “normale” geplande dienst zou leiden, bereid deze omslag met ons te maken naar een bevestigingsdienst. We nemen in die dienst afscheid van evangelisatieouderling Friso Hartmans en van diaken Pieter de Jong.