Bij de dienst wijk 1

Na een fijne Avondmaalszondag maken we ons op voor de 3e zondag van Advent.
Ds. Tanghé staat voor de morgendienst in de Maranathakerk op het rooster en de
preek zal gaan over het woord van de Here Jezus uit Johannes 8:12. “Ik ben het licht
der wereld, wie Mij volgt, zal nimmermeer in de duisternis wandelen, maar hij zal
het licht des levens hebben”.