Bij de dienst van wijk 1

Zondag 5 oktober is Israëlzondag. In de preek in de morgendienst van de Grote Kerk wil ds. Tanghé daarom expliciet aandacht aan Israël besteden. We lezen Romeinen 9: 1-5 en we denken na over het woord van Paulus uit vers 3 waar hij zegt: `Want ik zou zelf wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees”. Bidden we om een gezegende dienst?