Bij de diensten op Eerste Paasdag, wijken 1 en 2

Dan breekt de zondagmorgen van 16 april aan. Tijdens het Paasfeest klinkt het ‘Christus, onze Heer, verrees, Halleluja!’ In de Maranathakerk zijn deze morgen achtereenvolgens twee diensten. De eerste dienst begint om 09.00 uur. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid om, terwijl de zitplaatsen worden ingenomen, enkele liederen te zingen. Ons eigen Hervormd Kerkkoor verleent haar medewerking aan deze dienst. De verkondiging is uit het laatste hoofdstuk van het Matteüsevangelie. Om 10.45 uur begint de tweede dienst, nadat er ook nu gelegenheid is om al zingend een plaats te zoeken. In deze dienst begeleidt ons combo ‘Churchables’, in samenwerking met de organist, de samenzang. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
‘s Avonds hoopt ds. Lennart Hoftijzer uit Rijnsburg onze voorganger te zijn in de Grote Kerk. Er is kortom alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Maar bovenal zien we er ernaar uit dat de opgestane Here Jezus Christus ons ontmoet.
Gezegende diensten gewenst!