Bij de diensten op Goede Vrijdag 14 april (1&2)

Op Goede Vrijdag 14 april staan we stil aan de voet van het kruis, waar Jezus Christus leed en stierf voor onze zonden. In de verkondiging luisteren we naar Matteüs 27. In de morgendienst in de Maranathakerk is de voorganger ds. J.W. Sparreboom lezen we vanuit het eerste gedeelte over Barabbas, die onverwacht wordt vrijgelaten in plaats van Jezus.
‘s Avonds in de Maranathakerk is het thema ‘Klein Pasen’ en letten we erop wat er gebeurt op het moment dat Jezus sterft. Ook in deze dienst, die om 19.30 uur begint, gaat ds. J.W. Sparreboom voor. In beide diensten staat de Avondmaalstafel gereed en gedenken we het lijden en sterven van onze Heiland.