Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 24 april verwelkomen we gastvoorgangers in de beide diensten.
‘s Morgens komt in de Maranathakerk ds. C. Baggerman uit Yerseke naar ons toe om het evangelie te verkondigen. De kinderen horen in de kindernevendienst over de Here Jezus, die gezegd heeft: ‘Ik ben de ware wijnstok’.
De avonddienst is een OpenDeur-dienst in de Grote Kerk, waarin we ds. J.P. Kraaijeveld, die ons welbekend is, verwelkomen. Voor een gedrukte liturgie is gezorgd.
Gezegende diensten gewenst!