Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. De Heilige Geest wordt uitgestort: ‘Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven.’ Voorafgaande aan de ochtenddienst in de Grote Kerk zingen we al enkele pinksterliederen, terwijl er alle gelegenheid is om een plaats in de kerk te zoeken. In de verkondiging staan we stil bij een gedeelte uit Exodus én bij het pinksterevangelie zoals in Handelingen wordt verteld. In de kindernevendienst gaat het vanzelfsprekend ook over de betekenis van Pinksteren. Voorganger in deze dienst is ds. J.W. Sparreboom.
In de avonddienst, die door ds. G.J. Mink wordt geleid in de Maranathakerk, wordt een begin gemaakt met een uniek project. Als gezamenlijke voorgangers van alle wijken in onze hervormde gemeente willen we een impuls geven aan het thema ‘discipelschap’ door gedeelten uit hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief te belichten.
Gezegende diensten gewenst!