Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 27 mei komen we als gemeente samen in de Maranathakerk.
In deze voorbereidingsdienst op de viering van het Heilig Avondmaal, gaan we verder met het gemeentebrede project ‘Volhouden!’.
De eerste inspirerende figuur bij wie we stil staan, die ons door de Heer wordt aangewezen, is Abraham (Hebreeën 11: 8). Hij werd geroepen en maakte zijn exodus zonder dat hij wist waar hij komen zou. Maar hij ging in geloof.
Ook nu weer krijgt u bij de uitgang een gesprekspapier uitgereikt; hetzelfde gebeurt in de Grote Kerk waar ds. H.J.  van der Veen ook dit thema belicht. Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. Ds. G.J. Mink is onze voorganger. In de kindernevendienst wordt verteld over Job die alles verliest.
In de avonddienst in de Grote Kerk, waarin ds. J.W. Sparreboom mag voorgaan, lezen
we verder in het boek Exodus. Aan de orde komt een indrukwekkend gebed van Mozes.
We overdenken wat dit gebed uit Exodus 32 ons te zeggen heeft.
Gezegende diensten gewenst!