Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In beide diensten a.s. zondag 10 juni gaat ds. J.W. Sparreboom voor, ‘s morgens in de Maranathakerk, ‘s avonds in de Grote Kerk.
Enkele weken geleden genoten veel kinderen en jongeren van het kinderkamp in Loon op Zand en het zeilkamp in Balk. Aankomende zondagmorgen blikken we terug op dit prachtige weekend. Verschillende kinderen en jongeren leveren een actieve bijdrage aan de dienst. Ook in de voorbereiding is er actief meegedacht over de invulling en het thema en de liturgie van de dienst. Dat gebeurde ook in het kader van het onderzoek ‘jongeren en preken’, waarbij het de vraag is om deze keer een enquête in te vullen via hervormdsliedrecht.nl/preken. ‘Jezus ziet je zitten’, is het thema, naar aanleiding van de geschiedenis van Zacheüs. We zien uit naar een feestelijke samenkomst. Alleen voor de jongste kinderen is er kindernevendienst.
In de avonddienst is er het vervolg op het project ‘Volhouden’. Deze keer staat de vrouw van Abraham als inspirerend geloofsvoorbeeld centraal.
Allen gezegende diensten gewenst.