Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 17 juni komen we als gemeente samen in de Grote Kerk.
We lezen verder in het bijbelboek Exodus. In hoofdstuk 32: 32 bidt Mozes voor het volk dat in de greep van de zonde ligt. Hij biedt zelfs God aan zijn naam uit het Boek van het Leven te schrappen. Dit aanvaardt de Heer niet. Er moet iemand komen die meer is dan Mozes. Over Hem gaat het in de verkondiging. Nadat we pasgeleden tot ons lieten doordringen op welke manier Mozes bidt voor zijn volk, luisteren we in deze dienst naar een volgend fragment van dit indrukwekkende gebed van Mozes. Ds. G.J. Mink leidt deze dienst.
De kinderen horen het verhaal van Job, die tot de orde wordt geroepen.
In de avonddienst onder leiding van ds. J.W. Sparreboom staan we in de Maranathakerk stil bij wat de Hebreeënbrief over de ‘geloofsheld’ Mozes zegt. Geloven is volgens Hebreeën 11: 23-26 de smaad van Christus dragen. Wat dit betekent wordt uitgelegd aan de hand van de ons in het afgelopen jaar zo bekend geworden persoon van Mozes. Dit is de zesde dienst in het kader van het project over voortdurend discipelschap: ‘Volhouden!’
Een lied vertolkt het als volgt:
Wij vertrouwen vast op zijn belofte,
wij zien uit naar wat geen mens ooit heeft aanschouwd.
Als de tijd voorbij is en ons werk gedaan,
zien wij de stad door God gebouwd.
Gezegende diensten gewenst!