Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Voorafgaande aan de dienst op zondagmorgen 24 juni in de Maranathakerk zingen we met elkaar enkele liederen, uitgezocht door de commissie van Reflektor.
In de dienst, die geleid wordt door ds. G.J. Mink, luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit Exodus. Nu staat hoofdstuk 33 centraal. Hierin is de bekende tekst uit het gebed van Mozes opgenomen: ‘Als U zelf niet met ons meegaat, laat ons vanhier niet optrekken’. In de verkondiging letten we vooral op de houding van het volk.
De kinderen horen hoe Job boete doet en wordt gezegend.
In de avonddienst, die in de Grote Kerk wordt gehouden, staan we in het kader van het project ‘Volhouden!’ stil bij het laatste gedeelte van Hebreeën 11. Het is de zevende dienst in het kader van ons project over voortdurend discipelschap onder de titel ‘Volhouden!’. Opnieuw lezen we uit Hebreeën 11. Nu komt de lange stoet van hen die ons zijn voorgegaan, en inspirerende geloofsvoorbeelden waren, in zicht.
Ds. J.W. Sparreboom is de voorganger.
Gezegende diensten gewenst!