Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondagmorgen 1 juli lezen we in Grote Kerk verder in het bijbelboek Exodus. Ds. G.J. Mink is de voorganger. Nu staat hoofdstuk 34 centraal. Hierin lezen we dat de HEER afdaalt naar de aarde en zichzelf daar voorstelt. Hij sluit opnieuw het verbond, dat een verbond van genade is. De gepaste reactie is die van de aanbidding. Mozes geeft de wederkerigheid van het verbond gestalte in zijn gebed. Over dit bijbelgedeelte hadden we tijdens de doopzitting een bijzonder gesprek. Dat zal gevolgen hebben voor de prediking in deze dienst waarin de Heilige Doop zal worden bediend aan Louise Annieck Maat, Lucas Manasse de Groot en René (Sep) Schagen. ‘Dankbare kinderen van God’ is het thema van de kindernevendienst.
In de avonddienst in de Maranathakerk gaat ds. J.W. Sparreboom voor. De avonddienst in de Maranathakerk is een ‘Revival’-jeugddienst. Het is de achtste en laatste dienst in het kader van ons project over voortdurend discipelschap onder de titel ‘Volhouden!’. Waar Hebreeën 11 centraal stond met aandacht voor hoofdstuk 10 in de eerste dienst, staat nu, bij de laatste dienst, het eerste gedeelte van hoofdstuk 12 in het middelpunt.
Allen gezegende diensten gewenst!